Wczesne wspomaganie rozwoju

Dla dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, realizujemy bezpłatne zajęcia logopedyczne, pedagogiczne, psychologiczne oraz zajęcia z fizjoterapeutą (w zależności od potrzeb).

Zobacz także