Diagnoza trudności szkolnych

W ramach działalności Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej MOZAIKA wykonujemy badania uczniów z zastosowaniem metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych.
Badanie składa się z trzech lub czterech spotkań (z logopedą, pedagogiem, psychologiem).
Po zakończeniu procesu diagnozowania wydajemy stosowne zaświadczenia i opinie honorowane przez szkoły i komisje egzaminacyjne.

Zobacz także