Diagnoza kompleksowa w kierunku spektrum autyzmu

Oferujemy kompleksową diagnozę zaburzeń ze spektrum autyzmu dzieciom i młodzieży do lat 16. we współpracy z Centrum Medycznym Venustas.

Jak przebiega proces diagnostyczny?

Diagnoza obejmuje cztery spotkania:

  • podczas pierwszego — przeprowadzany jest wywiad z rodzicami oraz obserwacja dziecka w spontanicznej aktywności;
  • drugie – to badanie z wykorzystaniem protokołu obserwacji do diagnozowania zaburzeń ze spektrum autyzmu ADOS‑2 (prowadzone przez certyfikowanych diagnostów ADOS‑2)*,
  • trzecie — obejmuje spotkanie z lekarzem psychiatrą,
  • na ostatnim spotkaniu przekazane zostają rodzicom dziecka wnioski z diagnozy, a także wszelkie informacje o dalszych możliwościach wsparcia.

Każde spotkanie trwa około 60 minut.

* Badanie ADOS‑2 jest nagrywane, aby diagnosta, który nie jest obecny podczas badania, mógł dokonać oceny zachowań pacjenta na podstawie filmu;

Decyzja o diagnozie podejmowana jest na zebraniu zespołu diagnostycznego, na podstawie niezależnych kodowań badania ADOS‑2 (wystawionych przez 3 diagnostów) oraz analizy pozostałych danych zebranych w trakcie spotkań z rodzicami i pacjentem.

Proces diagnostyczny kończy wystawienie pisemnych wniosków z diagnozy kompleksowej, które sporządzane są do 30 dni od ostatniego spotkania. Dodatkowo, jeśli istnieje taka potrzeba, rodzice mogą otrzymać zaświadczenie lekarskie (należy poinformować o tym lekarza podczas wizyty).

Kto jest obecny na spotkaniach?

  • na spotkania diagnostyczne zapraszani są tylko rodzice dziecka wraz z dzieckiem,
  • w trakcie każdego spotkania diagnostycznego (za wyjątkiem wizyty u lekarza) obecni są zawsze dwaj specjaliści: psycholog i pedagog specjalny, psycholog i neurologopeda, pedagog specjalny i neurologopeda.

Jakie dokumenty i materiały są przydatne w procesie diagnozy?

  • dane osobowe dziecka (w tym PESEL),
  • ewentualna dotychczasowa dokumentacja lekarska i specjalistyczna (karty informacyjne z pobytów w szpitalu, wyniki badan lekarskich — neurologicznych, audiologicznych i inne, opinia psychologiczna, logopedyczna, integracji sensorycznej itp.),
  • opinia o funkcjonowaniu społeczno-emocjonalnym dziecka ze żłobka, przedszkola lub szkoły (lub wypełnienie ankiety dla nauczycieli, przekazanej rodzicom na adres mailowy podczas pierwszego spotkania),
  • filmy, obrazujące funkcjonowanie dziecka w środowisku domowym. Czas trwania filmów to ok. 10 – 15 min., można przekazać je na adres mailowy lub nagrać na pendrive, płytę. Filmy mogą obejmować następujące aktywności: zabawa samodzielna dziecka, zabawa z osobą dorosłą, zabawa z rówieśnikiem, rozmowa z dzieckiem na dowolnie wybrany temat.

Zobacz także