Diagnoza funkcjonalna

Diagnoza rozpoczyna się spotkaniem z dwoma specjalistami, podczas którego przeprowadzany jest wywiad z rodzicami oraz obserwacja dziecka w spontanicznej i kierowanej aktywności. Podczas spotkania diagności wstępnie oceniają poziom rozwoju oraz potencjał dziecka w poszczególnych sferach funkcjonowania. Wspólnie podejmują decyzję o kontynuowaniu procesu diagnozy w kierunku określenia poziomu inteligencji, rozwoju mowy i komunikacji, sprawności grafomotorycznych – w zależności od potrzeb.

Podczas kolejnych spotkań specjaliści (neurologopeda, pedagog specjalny, psycholog) wskazują sfery, wymagające usprawniania i podają przykłady efektywnych metod uczenia poszczególnych umiejętności.

Diagnoza może zostać zakończona pisemną opinią na temat poziomu funkcjonowania dziecka, a także sporządzeniem planu terapii.

Ilość spotkań diagnostycznych uzależniona jest od potrzeb dziecka i rodziców.

Zobacz także