Terapia

Indywidualna

Grupowa

Wczesne wspomaganie rozwoju

Dla dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju realizujemy bezpłatne zajęcia logopedyczne, pedagogiczne, psychologiczne oraz zajęcia z fizjoterapeutą (w zależności od potrzeb).

Sprawdź także

Kompleksowa diagnostyka
zaburzeń rozwojowych

Zajęcia indywidualne i grupowe oraz wczesne wspomaganie rozwoju

Tematyczne szkolenia
i konsultacje terapeutyczne