Terapia

Indywidualna

6 września 2022

Terapia metodą Instrumental Enrichment

To trening aktywności poznawczej dziecka, realizowany we współpracy z osobą dorosłą, którego efektem jest samodzielne uczenie się.  Podczas zajęć uczestnicy uczą się […]
5 marca 2020

Diagnoza i terapia psychologiczna

Służy poznaniu dziecka - jego osobowości, temperamentu, możliwości intelektualnych oraz funkcjonowania w relacji z innymi. Diagnoza trwa najczęściej od 1 do 3 spotkań, w zależności […]
5 marca 2020

Diagnoza i terapia logopedyczna

Podczas pierwszego spotkania logopeda prowadzi obserwację zachowań językowych dziecka oraz rozmawia z rodzicami. Jeśli zachodzi taka potrzeba – dokonuje także analizy […]
5 marca 2020

Diagnoza i terapia pedagogiczna

Proces terapii pedagogicznej poprzedzają wizyty konsultacyjne, których celem jest wykrycie sfer rozwoju dziecka wymagających stymulacji. Diagnoza deficytów pozwala na szybkie […]

Grupowa

5 marca 2020

„Pogaduszki” - autorskie zajęcia w małych grupach

To autorskie zajęcia rozwijające kompetencje społeczne, prowadzone w grupach 2-3 osobowych. Zajęcia skierowane są do dzieci z trudnościami w zakresie funkcjonalnej komunikacji (z […]
5 marca 2020

Trening umiejętności społecznych

Zajęcia skierowane są do dzieci w wieku szkolnym z trudnościami w zakresie umiejętności społecznych i emocjonalnych.

Wczesne wspomaganie rozwoju

Dla dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju realizujemy bezpłatne zajęcia logopedyczne, pedagogiczne, psychologiczne oraz zajęcia z fizjoterapeutą (w zależności od potrzeb).