Terapia metodą Instrumental Enrichment

To trening aktywności poznawczej dziecka, realizowany we współpracy z osobą dorosłą, którego efektem jest samodzielne uczenie się. 

Podczas zajęć uczestnicy uczą się jak myśleć i skutecznie rozwiązywać problemy. Zajęcia pobudzają do refleksji nad działaniem, skupiają się na procesie wykonywanego zadania, a nie na jego efektach. Wartością metody jest opracowanie reguł myślenia i uczenie się wykorzystania ich w codziennych sytuacjach. 

Zobacz także