O nas

Aneta Kotowicz-Urban i Agnieszka Kotowicz

Założycielki Mozaiki, specjalizujące się w procesie diagnozowania i terapii dzieci z wyzwaniami rozwojowymi. Jako matki, terapeutki i nauczycielki, na co dzień z zaangażowaniem dążą do uzyskania spójności oddziaływań terapeutycznych poprzez dialog między rodzicami, terapeutami i nauczycielami.

Aneta Kotowicz-Urban

Neurologopeda

Neurologopeda, pedagog, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dzieci ze spektrum autyzmu, terapeuta integracji sensorycznej, certyfikowany diagnosta ADOS‑2. Praktyk z 15-letnim doświadczeniem zawodowym, które zdobywała pracując m.in. w szkole podstawowej, przedszkolu integracyjnym i specjalnym, a także w Ośrodku Wczesnej Interwencji i Niepublicznej Poradni Wczesnego Wspomagania Rozwoju.

Prowadzi zajęcia z przedmiotów specjalistycznych dla studentów Logopedii i Neurologopedii na Uniwersytecie Rzeszowskim, a także szkolenia dla Rodziców i Specjalistów.

Specjalizuje się w diagnozowaniu, planowaniu i prowadzeniu terapii dzieci z zaburzeniami językowymi (głównie ze spektrum autyzmu, afazją, apraksją i opóźnionym rozwojem mowy), a także dzieci z wybiórczością pokarmową. W procesie wspierania rozwoju mowy stawia na uczenie komunikacji poprzez zabawę, z wykorzystaniem Wspomaganej Stymulacji Języka.

W Mozaice wchodzi w skład zespołu diagnostyki kompleksowej zaburzeń rozwojowych, prowadzi konsultacje diagnostyczne, a także terapię indywidualną. Koordynuje pracę terapeutów TUS.

Agnieszka Kotowicz

Pedagog specjalny

Pedagog specjalny, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, terapeuta integracji sensorycznej, mediator, terapeuta metody Instrumental Enrichment, certyfikowany diagnosta ADOS‑2. W swojej 15-letniej praktyce zawodowej miała okazję pracować jako terapeuta w Ośrodku Wczesnej Interwencji, Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, przedszkolu specjalnym, a także pełniła funkcję koordynatora w przedszkolu integracyjnym.

Prowadzi szkolenia dla Rodziców i Specjalistów oraz zajęcia na Podyplomowych Studiach Neurologopedii na Uniwersytecie Rzeszowskim.

W Mozaice wchodzi w skład zespołu diagnostyki kompleksowej zaburzeń rozwojowych, uczestniczy w konsultacjach diagnostycznych, przeprowadza badania pedagogiczne przyczyn trudności szkolnych, zajmuje się także koordynowaniem pracy terapeutów wczesnego wspomagania rozwoju. Specjalizuje się w terapii pedagogicznej dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.

Nasz zespół

Z radością przedstawiamy naszych współpracowników, prowadzących w Mozaice zajęcia grupowe i indywidualne.

Magdalena Wojtuch

Psycholog

Psycholog z kwalifikacjami w zakresie diagnozy i terapii neuropsychologicznej oraz terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży, terapeuta metody Instrumental Enrichment.

Doświadczenie zawodowe obejmuje pracę w: Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Domu Dziecka, Poradni Autyzmu, Ośrodku Wczesnej Interwencji oraz w Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Wczesnego Wspomagania Rozwoju.

W Mozaice wchodzi w skład zespołu diagnostyki kompleksowej zaburzeń rozwojowych, przeprowadza badania inteligencji, a także badania neuropsychologiczne.

Karolina Widelak

Psycholog, Terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju

Psycholog ze specjalizacją: psychoprofilaktyka, psychologia zdrowia i psychoterapia, a także z kwalifikacjami w zakresie terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju.

Doświadczenie zawodowe zdobyła poprzez pracę w publicznych oraz prywatnych Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych, wspierając dzieci w ramach zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju, prowadząc indywidualną oraz grupową terapię psychologiczną, oraz konsultacje w zakresie poradnictwa psychologicznego.

W Mozaice prowadzi konsultacje oraz indywidualną terapię psychologiczną.

Kinga Ostrowska-Magoń

Psycholog

Psycholog i psychoterapeuta, absolwentka Psychologii Stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim (profil: psychologia zaburzeń i pomoc psychologiczna; moduły specjalizacyjne w zakresie pomocy rodzinie oraz modelu integracyjnego w psychoterapii). W trakcie szkolenia do uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego PTTPB, ukończyła pierwszy stopień certyfikacji w ramach studiów podyplomowych Uniwersytetu SWPS. Absolwentka Studium Pedagogicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz 9‑miesięcznego szkolenia „Dialog Motywujący i Terapia Poznawczo-Behawioralna w terapii i profilaktyce uzależnień behawioralnych” przy Akademii Myśli i Emocji w Warszawie.

Doświadczenie kliniczne zdobywała w krakowskich szpitalach Uniwersyteckim oraz Szpitalu im. Ludwika Rydygiera w ramach oddziałów psychiatrii, zaburzeń emocji i nastroju oraz hematologii, a także jako psycholog-konsultant przy oddziałach Ginekologiczno-Położniczym i Neonatologicznym przy Szpitalu Miejskim w Rzeszowie. Umiejętności terapeutyczne nabywała praktykując w ramach prywatnego gabinetu psychoterapii w Pracowni Psychologicznej “Psycho-Test” w Łańcucie, obecnie prowadzi własny gabinet — KOMPAS Psychoterapia w Rzeszowie.

Doświadczenie zawodowe zdobywała także pracując w centrum szkoleniowo-terapeutycznym, gdzie prowadziła zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży w obszarze uzależnień, kompetencji społecznych i regulacji emocjonalnej oraz konsultacje indywidualne i szkolenia dla rodziców oraz nauczycieli.

Jako nauczyciel akademicki przy PWSTE w Jarosławiu prowadziła zajęcia dla studentów pedagogiki, dotyczące organizacji i realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Pracuje zarówno z młodszymi dziećmi, jak również z osobami dojrzałymi m.in. w ramach Dziennego Domu Pomocy dla Seniorów. Prowadzi także szkolenia dla pracowników socjalnych i rodziców adopcyjnych oraz konsultacje i grupy wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Współautorka publikacji dotyczących obrazu ciała oraz psychoprofilaktyki uzależnień cyfrowych. Swoją pracę poddaje superwizji oraz interwizji zgodnie ze standardami etycznymi zawodu psychologa oraz psychoterapeuty.

W Mozaice prowadzi indywidualną terapię psychologiczną dla dzieci oraz ich rodzin.

Jolanta Kotwica

Psycholog, Oligofrenopedagog

Psycholog, oligofrenopedagog, ukończyła studia w zakresie Stosowanej Analizy Zachowania oraz szkolenie z zakresu psychoterapii poznawczo — behawioralnej.
Uczestniczyła w licznych szkoleniach, konferencjach i kursach podnoszących kwalifikacje, m.in. z tematyki: wczesnej interwencji terapeutycznej, alternatywnych i wspomagających metod komunikowania się, terapii behawioralnej, specyficznych trudności w nauce czytania i pisania, prowadzenia treningów umiejętności społecznych.

Swoje doświadczenie zdobywała w Poradni Psychologiczno — Pedagogicznej, a także w Przedszkolu Terapeutycznym, gdzie zajmowała się diagnostyką psychologiczną, terapią indywidualną oraz grupową, zajęciami z wczesnego wspomagania rozwoju oraz zajęciami grupowymi Treningu Umiejętności Społecznych dla dzieci i młodzieży.

W Mozaice prowadzi treningi umiejętności społecznych oraz konsultacje i indywidualną terapię psychologiczną.

Magdalena Lentowicz

Oligofrenopedagog

Oligofrenopedagog, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Swoją wiedzę i umiejętności podnosi nieustannie, poszukując różnych form samodoskonalenia zawodowego i osobistego.

Na co dzień pracuje w Niepublicznym Przedszkolu „Niezapominajka” dla dzieci z autyzmem oraz w Ośrodku Wczesnej Interwencji i Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Wczesnego Wspomagania Rozwoju w Rzeszowie.

W Mozaice prowadzi treningi umiejętności społecznych oraz indywidualną terapię pedagogiczną.

Edyta Pacławska

Pedagog specjalny, Logopeda

Pedagog specjalny, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, specjalista z zakresu rewalidacji osób ze spektrum autyzmu, logopeda.

Doświadczenie zawodowe zdobyła podczas pracy w Polskiej Szkole w Londynie, Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, Centrum Terapii Titum, Przedszkolu oraz Szkole Podstawowej dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Na co dzień pracuje w Szkole Podstawowej z oddziałami integracyjnymi.

W Mozaice prowadzi treningi umiejętności społecznych oraz indywidualną terapię pedagogiczną i logopedyczną.

Ewa Szopińska-Nocoń

Logopeda, Pedagog

Logopeda, pedagog. Na co dzień pracuje w szkole i przedszkolu.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w Niepublicznym Przedszkolu i Stowarzyszeniu, prowadząc terapie indywidualne i zajęcia grupowe oraz w Niepublicznych Poradniach Psychologiczno- Pedagogicznych, pracując z dziećmi podczas zajęć wczesnego wspomagania rozwoju. Zajmuje się koordynowaniem zajęć terapeutycznych w ramach projektów Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju i Edukacji Dziecka EDU ITER.

W Mozaice prowadzi indywidualna terapię logopedyczną.

Karolina Pysz

Logopeda

Logopeda, oligofrenopedagog, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju, terapeuta dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w przedszkolach, Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Wczesnego Wspomagania Rozwoju oraz w Ośrodku Wczesnej Interwencji w Rzeszowie.
W Mozaice prowadzi indywidualną terapię logopedyczną.

Wioletta Helma-Kozioł

Logopeda

Logopeda, nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, terapeuta dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Na co dzień pracuje w Szkole Podstawowej z klasami integracyjnymi.

Uczestniczyła w licznych szkoleniach i kursach podnoszących kwalifikacje, m.in. z tematyki:
alternatywnych i wspomagających metod komunikowania się, terapii behawioralnej, terapeutycznych metod czytania, praktycznego ujęcia metody Montessori, diagnozy i terapii osób z uszkodzonym narządem słuchu.

Swoje doświadczenie zdobywała w Przedszkolu Niepublicznym, Centrum Medycznym, a także w Terapeutycznym Punkcie Przedszkolnym, gdzie zajmowała się diagnozą gotowości szkolnej, terapią logopedyczną, prowadzeniem zajęć rewalidacyjnych oraz diagnozą i terapią zaburzeń językowych u dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju.

Klaudia Mocha

Neurologopeda, Pedagog

Doświadczenie zdobywała pracując jako logopeda w Podkarpackim Centrum Logopedycznym oraz w przedszkolach, prowadząc diagnozę i terapię logopedyczną. Aktualnie prowadzi swoją praktykę “Mówisz-Masz Pracownia Logopedyczna”, obejmując indywidualną opieką logopedyczną dzieci, młodzież oraz dorosłych.

Specjalizuje się w terapii wad wymowy oraz w terapii miofunkcjonalnej.

W Mozaice prowadzi indywidualną terapię logopedyczną.

Liwia Kwaśniak

Oligofrenopedagog

Terapeuta dzieci ze spektrum autyzmu, pedagog specjalny z kwalifikacjami w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością. Uczestniczyła w licznych szkoleniach, kursach podnoszących kwalifikacje, m.in. dotyczących komunikacji alternatywnej i wspomagającej, terapii wybiórczości pokarmowej, diagnozy rozwoju psychoruchowego dziecka, terapii pedagogicznej, a także treningu umiejętności społecznych.

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w przedszkolach, szkole podstawowej z oddziałami integracyjnymi oraz w Centrum Terapeutycznym „SPERARE” w Katowicach. Aktualnie pracuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

W Mozaice prowadzi treningi umiejętności społecznych oraz indywidualną terapię pedagogiczną.

Julia Kozicka

Studentka psychologii ze specjalnością neuropsychologia.

Swoją wiedzę poszerza poprzez udział w konferencjach naukowych i webinarach z zakresu psychologii i neuropsychologii. Posiada doświadczenie w prowadzeniu zajęć integracyjnych i grupowych z elementami socjoterapii dla dzieci i młodzieży.

W Mozaice wspomaga pracę terapeutów prowadzących treningi umiejętności społecznych.
Zajmuje się także koordynowaniem spraw administracyjnych i przygotowaniem pomocy do zajęć.