Diagnoza

Diagnoza funkcjonalna

Diagnoza rozpoczyna się spotkaniem z dwoma specjalistami, podczas którego przeprowadzany jest wywiad z rodzicami oraz obserwacja dziecka w spontanicznej i kierowanej aktywności. Podczas spotkania diagności

Dowiedz się więcej

Diagnoza w oparciu o ADOS‑2

ADOS‑2 jest jednym z najczęściej wykorzystywanych, wystandaryzowanych narzędzi diagnostycznych do rozpoznawania zaburzeń ze spektrum autyzmu na świecie. Jest to protokół obserwacji wykorzystywany w diagnozowaniu

Dowiedz się więcej

Sprawdź także

Kompleksowa diagnostyka
zaburzeń rozwojowych

Zajęcia indywidualne i grupowe oraz wczesne wspomaganie rozwoju

Tematyczne szkolenia
i konsultacje terapeutyczne