Diagnoza

5 marca 2020

Diagnoza trudności szkolnych

W ramach działalności Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej MOZAIKA wykonujemy badania uczniów z zastosowaniem metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych. Badanie składa się z trzech […]
5 marca 2020

Diagnoza funkcjonalna

Diagnoza rozpoczyna się spotkaniem z dwoma specjalistami, podczas którego przeprowadzany jest wywiad z rodzicami oraz obserwacja dziecka w spontanicznej i kierowanej aktywności. Podczas spotkania diagności […]
5 marca 2020

Diagnoza w oparciu o ADOS-2

ADOS-2 jest jednym z najczęściej wykorzystywanych, wystandaryzowanych narzędzi diagnostycznych do rozpoznawania zaburzeń ze spektrum autyzmu na świecie. Jest to protokół obserwacji wykorzystywany w diagnozowaniu […]
5 marca 2020

Diagnoza kompleksowa w kierunku spektrum autyzmu