Diagnoza w oparciu o ADOS‑2

ADOS‑2 jest jednym z najczęściej wykorzystywanych, wystandaryzowanych narzędzi diagnostycznych do rozpoznawania zaburzeń ze spektrum autyzmu na świecie. Jest to protokół obserwacji wykorzystywany w diagnozowaniu dzieci w wieku od 12. miesiąca życia, młodzieży i dorosłych.

Badanie za pomocą tego narzędzia polega na przeprowadzeniu szeregu prób — w formie zabawy, rozmowy, umożliwiających obserwację nieprawidłowości charakterystycznych dla ASD.

Badanie prowadzane jest przez certyfikowanych diagnostów ADOS‑2.

PRZEBIEG BADANIA

Badanie według protokołu do obserwacji zachowań charakterystycznych dla spektrum autyzmu ADOS‑2 trwa 50 – 60 min.

W MOZAICE podczas badania obecnych jest dwóch diagnostów: jeden – będący partnerem interakcji i prowadzącym badanie oraz drugi – będący obserwatorem. W zależności od wybranego Modułu badania, rodzic jest obecny w sali lub jego obecność nie jest konieczna.

RZETELNOŚĆ

Proces badania jest zawsze nagrywany, w celu dokładnej analizy wszystkich zachowań badanego, przez diagnostów, tak by nie opierała się ona na subiektywnych wrażeniach, a była rzetelnym podliczeniem ilości poszczególnych zachowań badanego, co jest istotne podczas oceny testu. W MOZAICE oceny badanego na podstawie nagrania dokonuje 2 diagnostów, ich oceny są porównywane i ostateczny wynik ustalany — na konsultacji, która odbywa się przed ostatnim spotkaniem.

WYNIKI

Im więcej uzyskanych przez badanego punktów w teście, tym więcej zachowań zgodnych z opisem charakterystycznym dla spektrum autyzmu. Badanie pozwala zatem zbadać stopień nasilenia cech spektrum autyzmu u obserwowanej osoby. Należy podkreślić jednak, że wynik testu nie jest jednoznaczny z diagnozą kliniczną, stanowi jedynie jej element. Wiele zaburzeń i nieprawidłowości rozwojowych charakteryzuje się występowaniem tożsamych ze spektrum autyzmu zachowań, szczególnie w początkowym etapie rozwoju. Dlatego podczas diagnostyki najważniejsze jest rzetelne określenie patomechanizmu obserwowanych zachowań. Diagnoza różnicowa wymaga zatem nie tylko wyników testu ADOS‑2, ale także danych z wywiadu, analizy dokumentacji medycznej i oświatowej, wielospecjalistycznej obserwacji spontanicznej i kierowanej aktywności badanego, konsultacji psychiatrycznej oraz często musi być wzbogacona o dodatkowe badanie psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne.

Pełny proces diagnostyczny w oparciu o ADOS‑2 składa się z trzech spotkań:

  • Podczas pierwszego spotkania jeden z diagnostów przeprowadza wywiad z rodzicem, drugi zaś poznaje dziecko i obserwuje je w spontanicznej
    aktywności.
  • Drugie spotkanie to badanie za pomocą protokołu obserwacji ADOS‑2.
  • W trakcie trzeciego spotkania rodzicom przekazywane są wyniki badania oraz omawiane są możliwości dalszego wsparcia dziecka i rodziny.

Każde spotkanie trwa około 60 minut.

Zobacz także