Diagnoza w oparciu o ADOS‑2

ADOS‑2 jest jednym z najczęściej wykorzystywanych, wystandaryzowanych narzędzi diagnostycznych do rozpoznawania zaburzeń ze spektrum autyzmu na świecie. Jest to protokół obserwacji wykorzystywany w diagnozowaniu dzieci w wieku od 12. miesiąca życia, młodzieży i dorosłych.

Badanie za pomocą tego narzędzia polega na przeprowadzeniu szeregu prób — w formie zabawy, rozmowy, umożliwiających obserwację nieprawidłowości charakterystycznych dla ASD.

Badanie prowadzane jest przez certyfikowanych diagnostów ADOS‑2.

Pełny proces diagnostyczny w oparciu o ADOS‑2 składa się z trzech spotkań:

  • Podczas pierwszego spotkania jeden z diagnostów przeprowadza wywiad z rodzicem, drugi zaś poznaje dziecko i obserwuje je w spontanicznej
    aktywności.
  • Drugie spotkanie to badanie za pomocą protokołu obserwacji ADOS‑2.
  • W trakcie trzeciego spotkania rodzicom przekazywane są wyniki badania oraz omawiane są możliwości dalszego wsparcia dziecka i rodziny.

Każde spotkanie trwa około 60 minut.

Zobacz także