Trening umiejętności społecznych

DLA KOGO JEST TUS W MOZAICE?

  • DLA DZIECI W SPEKTRUM AUTYZMU
  • DLA DZIECI WYSOKOWRAŻLIWYCH
  • DLA DZIECI Z OPÓŹNIENIEM ROZWOJU SPOŁECZNO-EMOCJONALNEGO

 

DO KOGO NIE JEST ADRESOWANY TUS W MOZAICE?

  • DZIECI Z ZABURZENIAMI OPOZYCYJNO-BUNTOWNICZYMI
  • DZIECI Z NADRUCHLIWOŚCIĄ I DEFICYTEM UWAGI
  • DZECI Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI
  • DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

 

DOBÓR DO GRUPY

  1. Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny tutaj https://​mozaika​-centrum​.pl/​t​us/ 
  2. Pani prowadząca zajęcia TUS w MOZAICE kontaktuje się z rodzicem, który wypełnił formularz i umawia na spotkanie konsultacyjne w celu poznania dziecka, rozmowy o oczekiwaniach i zakwalifikowania do grupy (koszt jednorazowego spotkania, trwającego około 60 minut to 120 zł). 

 

ILOŚĆ UCZESTNIKÓW W GRUPIE

TUS w MOZAICE ma formę spotkań w małej grupie (maksymalnie 8 osobowej). Zajęcia prowadzi dwóch terapeutów.

CZĘSTOTLIWOŚĆ SPOTKAŃ I CZAS TRWANIA ZAJEĆ

Spotkania odbywają się raz w tygodniu i trwają 1 godzinę 15 minut. Rodzice uczestników zajęć, 3 razy w roku, spotykają się z terapeutą prowadzącym aby omówić pracę grupy.

TEMATYKA I PRZEBIEG ZAJĘĆ

Program tworzony jest przez terapeutów prowadzących po rozpoznaniu potrzeb grupy. W każdym momencie jesteśmy otwarci na propozycje tematów zajęć, a także rozmowę z Rodzicami odnośnie potrzeb dziecka i rodziny.

W TUS bazujemy na zasobach uczestników, kształtujemy adekwatną samoocenę, wzmacniamy poczucie własnej wartości, a także wyposażamy w wiedzę i umiejętności przydatne w społecznym funkcjonowaniu. Podczas zajęć dzieci — uczestnicząc w zabawach, odgrywając scenki, rozwiązując wspólne zadania — uczą się współpracy, planowania działań, radzenia sobie z emocjami, asertywności, rozwijają umiejętności komunikacji, nawiązywania i podtrzymywania interakcji.

UMOWA UDZIAŁU W ZAJĘCIACH

Umowę uczestnictwa podpisujemy na pierwszych zajęciach, na czas nieokreślony, z możliwością rezygnacji od kolejnego miesiąca. Za zajęcia płaci się stałą kwotę — 310 zł za miesiąc.
 
W razie pytań zachęcamy do bezpośredniego kontaktu pod numerem telefonu 691 978 755.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy i zapisz swoje dziecko na trening umiejętności społecznych!

Zobacz także