„Pogaduszki” — autorskie zajęcia w małych grupach

To autorskie zajęcia rozwijające kompetencje społeczne, prowadzone w grupach 2 – 3 osobowych. Zajęcia skierowane są do dzieci z trudnościami w zakresie funkcjonalnej komunikacji (z autyzmem, zespołem Aspergera i innymi wyzwaniami rozwojowymi, które generują trudności w komunikacji z dziećmi).
Spotkania prowadzone są przez jednego terapeutę, który modelując właściwe zachowania społeczne, udziela uczestnikom podpowiedzi w zakresie odkrywania sposobów utrzymywania pozytywnej relacji z rówieśnikiem.

Zajęcia prowadzone są w formie zabawy i mają na celu kształtowanie umiejętności komunikacji z rówieśnikami,  są doskonałym uzupełnieniem terapii logopedycznej.

Podczas zajęć uczymy się:

  • Nawiązywania i podtrzymywania interakcji z rówieśnikami,
  • Kierowania komunikatów do dzieci — wyrażania próśb, komentowania, zadawania pytań podczas interakcji,
  • Naprzemienności w zabawie,
  • Współdziałania,
  • Wyrażania emocji w sposób społecznie akceptowany,
  • Rozwiązywania konfliktów.

Zobacz także