Terapia

Wczesne wspomaganie rozwoju

Dla dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, realizujemy bezpłatne zajęcia logopedyczne, pedagogiczne, psychologiczne oraz zajęcia z fizjoterapeutą (w zależności od

Dowiedz się więcej

Sprawdź także

Kompleksowa diagnostyka
zaburzeń rozwojowych

Zajęcia indywidualne i grupowe oraz wczesne wspomaganie rozwoju

Tematyczne szkolenia
i konsultacje terapeutyczne