Diagnoza funkcjonalna

Polega na ocenie poziomu funkcjonowania dziecka w poszczególnych sferach rozwoju.
Analizę taką przeprowadza dwóch specjalistów (neurologopeda, pedagog specjalny lub psycholog) na podstawie wywiadu z rodzicami, obserwacji dziecka w spontanicznej aktywności oraz przeprowadzenia wybranych prób testowych.
Celem diagnozy funkcjonalnej jest określenie zarówno mocnych stron dziecka, jak i deficytów znajdujących się w sferze najbliższego rozwoju. Na podstawie takiej oceny specjaliści mogą stworzyć szczegółowy plan terapii.

Czas trwania diagnozy funkcjonalnej to minimum 2 spotkania.