Szkolenia

Szkolenia Rad Pedagogicznych

Prowadzimy autorskie szkolenia o tematyce związanej z organizowaniem środowiska (w przedszkolu, szkole) dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Każde szkolenie dopasowane jest do potrzeb

Dowiedz się więcej

Sprawdź także

Kompleksowa diagnostyka
zaburzeń rozwojowych

Zajęcia indywidualne i grupowe oraz wczesne wspomaganie rozwoju

Tematyczne szkolenia
i konsultacje terapeutyczne