Szkolenia Rad Pedagogicznych

Prowadzimy autorskie szkolenia o tematyce związanej z organizowaniem środowiska (w przedszkolu, szkole) dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Każde szkolenie dopasowane jest do potrzeb danej placówki. W celu omówienia szczegółów zachęcamy do kontaktu z nami.

Zobacz także