Szkolenia na zamówienie

Na zamówienie placówki możliwe jest zorganizowanie szkoleń na temat zgodny z potrzebami nauczycieli.
Warunki zorganizowania szkolenia (miejsce, koszty, czas trwania) ustalane są z przedstawicielem placówki zamawiającej.

Zobacz także