Konsultacje terapeutyczne na terenie placówki

Podczas pierwszego spotkania terapeuta rozmawia z nauczycielami, aby jak najlepiej poznać ich oczekiwania; zadaje pytania dotyczące tego, co stanowi dla nich największy problem w funkcjonowaniu dziecka? co najbardziej chcieliby osiągnąć?
Pierwsze spotkanie to także obserwacja dziecka podczas jego spontanicznych zajęć, zorganizowanych aktywności, a także zachowania w różnych sytuacjach – w zależności do tego gdzie pojawiają się trudności.

Dzięki wstępnej ocenie zachowania dziecka, w oparciu o funkcjonalną analizę zachowań, terapeuta udziela pierwszych wskazówek do pracy oraz prezentuje nauczycielom możliwe sposoby reagowania, podpowiada także wprowadzenie zmian w środowisku (dotyczących planu dnia, organizacji miejsca nauki, wprowadzenia systemu motywacyjnego), które umożliwią dziecku lepsze funkcjonowanie. Przebieg kolejnych spotkań uzależniony jest od potrzeb placówki.

Konsultacje terapeutyczne odbywają się wyłącznie za zgodą rodziców i w porozumieniu z nimi.

Zobacz także