Terapia grupowa

5 marca 2020

„Pogaduszki” - autorskie zajęcia w małych grupach

To autorskie zajęcia rozwijające kompetencje społeczne, prowadzone w grupach 2-3 osobowych. Zajęcia skierowane są do dzieci z trudnościami w zakresie funkcjonalnej komunikacji (z […]
5 marca 2020

Trening umiejętności społecznych

Zajęcia skierowane są do dzieci w wieku szkolnym z trudnościami w zakresie umiejętności społecznych i emocjonalnych.