Trening umiejętności społecznych

Formularz zgłoszeniowy

ZAJĘCIA GRUPOWE DLA DZIECI

  Dane kontaktowe

  Informacje o dziecku

  Diagnoza kliniczna:

  Informacje dodatkowe

  Poziom rozwoju społeczno-emocjonalnego

  Prosimy o zaznaczenie aktualnego poziomu poszczególnych umiejętności dziecka.

  Zawsze

  Dziecko opanowało tą umiejętność i prezentuje ją w różnych środowiskach i z różnymi osobami.

  Często

  Dziecko opanowało tą umiejętność i prezentuje ją w kilku sytuacjach i z kilkoma osobami.

  Czasami

  Dziecko prezentuje tą umiejętność okazjonalnie.

  Rzadko

  Dziecko prawie nigdy nie demonstruje tej umiejętności.

  Nigdy

  Dziecko nigdy nie demonstruje tej umiejętności.

  Inicjowanie i podtrzymywanie interakcji społecznych

  Prosi o pomoc (w tym również pyta o informacje)

  ZawszeCzęstoCzasamiRzadkoNigdy

  Komunikuje swoje potrzeby

  ZawszeCzęstoCzasamiRzadkoNigdy

  Odpowiada na komentarze, kontynuuje rozmowę na dany temat

  ZawszeCzęstoCzasamiRzadkoNigdy

  Dzieli się pomysłami i dokonaniami

  ZawszeCzęstoCzasamiRzadkoNigdy

  Zadaje pytania aby podtrzymać interakcję (pytania o doświadczenia, myśli, emocje innych osób)

  ZawszeCzęstoCzasamiRzadkoNigdy

  Zaprasza inne osoby do zabawy

  ZawszeCzęstoCzasamiRzadkoNigdy

  Wyjaśnia nieporozumienia

  ZawszeCzęstoCzasamiRzadkoNigdy

  Uwagi:

  Utrzymywanie interakcji społecznych/ współpraca z rówieśnikami/w grupie

  Kontynuuje zabawę według wskazań rówieśnika

  ZawszeCzęstoCzasamiRzadkoNigdy

  Dzieli się własnymi pomysłami podczas zabawy, proponuje, wyjaśnia

  ZawszeCzęstoCzasamiRzadkoNigdy

  Uczestniczy w zorganizowanych aktywnościach – stosuje się do reguł

  ZawszeCzęstoCzasamiRzadkoNigdy

  We właściwy sposób kończy zabawę

  ZawszeCzęstoCzasamiRzadkoNigdy

  Adekwatnie reaguje na przegraną/porażkę

  ZawszeCzęstoCzasamiRzadkoNigdy

  Właściwie reaguje na odmowę lub zakaz

  ZawszeCzęstoCzasamiRzadkoNigdy

  Przyjmuje pomoc od innych osób

  ZawszeCzęstoCzasamiRzadkoNigdy

  Kontynuuje i podtrzymuje rozmowę w zabawie

  ZawszeCzęstoCzasamiRzadkoNigdy

  Potrafi uważnie słuchać innych

  ZawszeCzęstoCzasamiRzadkoNigdy

  Spontanicznie pomaga innym

  ZawszeCzęstoCzasamiRzadkoNigdy

  Tworzy trwałe relacje z innymi osobami

  ZawszeCzęstoCzasamiRzadkoNigdy

  Przywiązuje się do innych osób

  ZawszeCzęstoCzasamiRzadkoNigdy

  Uwagi:

  Rozpoznawanie, nazywanie i kontrola emocji

  Rozpoznaje i nazywa swoje emocje

  ZawszeCzęstoCzasamiRzadkoNigdy

  Wskazuje źródło swoich emocji

  ZawszeCzęstoCzasamiRzadkoNigdy

  Rozpoznaje i nazywa emocje innych osób

  ZawszeCzęstoCzasamiRzadkoNigdy

  Jest świadomy/a, że emocje są widoczne w wyrazie twarzy i/lub pozycji ciała

  ZawszeCzęstoCzasamiRzadkoNigdy

  Wyraża emocje w sposób akceptowany społecznie

  ZawszeCzęstoCzasamiRzadkoNigdy

  Uwagi:

  Umiejętność patrzenia na sytuację z perspektywy innych osób

  Adekwatnie reaguje, gdy ktoś jest smutny

  ZawszeCzęstoCzasamiRzadkoNigdy

  Adekwatnie reaguje, gdy ktoś płacze

  ZawszeCzęstoCzasamiRzadkoNigdy

  Adekwatnie reaguje, gdy ktoś śmieje się

  ZawszeCzęstoCzasamiRzadkoNigdy

  Właściwie reaguje, gdy ktoś potrzebuje pomocy

  ZawszeCzęstoCzasamiRzadkoNigdy

  Uwagi:

  Samokontrola i radzenie sobie z agresją

  Jest agresywne, gdy nie może uzyskać dostępu do pożądanych przedmiotów i aktywności

  ZawszeCzęstoCzasamiRzadkoNigdy

  Krzyczy na innych, gdy jest złe

  ZawszeCzęstoCzasamiRzadkoNigdy

  Robi to, na co w danej chwili ma ochotę, nie zważając na innych

  ZawszeCzęstoCzasamiRzadkoNigdy

  Celowo niszczy przedmioty

  ZawszeCzęstoCzasamiRzadkoNigdy

  Łatwo denerwuje się

  ZawszeCzęstoCzasamiRzadkoNigdy

  Koncentruje uwagę na zadaniu, które nie należy do jego ulubionych

  ZawszeCzęstoCzasamiRzadkoNigdy

  Uwagi:

  Przestrzeganie zasad i norm społecznych

  Przestrzega zasad ustalonych przez dorosłych

  ZawszeCzęstoCzasamiRzadkoNigdy

  Czeka na swoją kolej

  ZawszeCzęstoCzasamiRzadkoNigdy

  Potrafi uszanować zdanie innych, gdy się z nimi nie zgadza

  ZawszeCzęstoCzasamiRzadkoNigdy

  Zawiera umowy, dotrzymuje złożonych obietnic

  ZawszeCzęstoCzasamiRzadkoNigdy

  Spokojnie akceptuje zmiany

  ZawszeCzęstoCzasamiRzadkoNigdy

  Utrzymuje poziom uwagi potrzebny do śledzenia toku zajęć

  ZawszeCzęstoCzasamiRzadkoNigdy

  Spokojnie siedzi w miejscu nauki (w ławce/na dywanie przez przeciętny czas trwania zajęć)

  ZawszeCzęstoCzasamiRzadkoNigdy

  Uwagi:

  Poczucie humoru

  Rozumie żart

  ZawszeCzęstoCzasamiRzadkoNigdy

  Śmieje się adekwatnie do sytuacji

  ZawszeCzęstoCzasamiRzadkoNigdy

  Zapytany/a potrafi wyjaśnić z czego się śmieje

  ZawszeCzęstoCzasamiRzadkoNigdy

  Rozumie ironię, metafory, podteksty

  ZawszeCzęstoCzasamiRzadkoNigdy

  Uwagi: