Trening umiejętności społecznych

Formularz zgłoszeniowy

ZAJĘCIA GRUPOWE DLA DZIECI

  Dane kontaktowe

  Informacje o dziecku

  Diagnoza kliniczna:

  Informacje dodatkowe

  Poziom rozwoju społeczno-emocjonalnego

  Prosimy o zaznaczenie aktualnego poziomu poszczególnych umiejętności dziecka.
  Zawsze Dziecko opanowało tą umiejętność i prezentuje ją w różnych środowiskach i z różnymi osobami.
  Często Dziecko opanowało tą umiejętność i prezentuje ją w kilku sytuacjach i z kilkoma osobami.
  Czasami Dziecko prezentuje tą umiejętność okazjonalnie.
  Rzadko Dziecko prawie nigdy nie demonstruje tej umiejętności.
  Nigdy Dziecko nigdy nie demonstruje tej umiejętności.

  Inicjowanie i podtrzymywanie interakcji społecznych

  Prosi o pomoc (w tym również pyta o informacje) ZawszeCzęstoCzasamiRzadkoNigdy
  Komunikuje swoje potrzeby ZawszeCzęstoCzasamiRzadkoNigdy
  Odpowiada na komentarze, kontynuuje rozmowę na dany temat ZawszeCzęstoCzasamiRzadkoNigdy
  Dzieli się pomysłami i dokonaniami ZawszeCzęstoCzasamiRzadkoNigdy
  Zadaje pytania aby podtrzymać interakcję (pytania o doświadczenia, myśli, emocje innych osób) ZawszeCzęstoCzasamiRzadkoNigdy
  Zaprasza inne osoby do zabawy ZawszeCzęstoCzasamiRzadkoNigdy
  Wyjaśnia nieporozumienia ZawszeCzęstoCzasamiRzadkoNigdy
  Uwagi:

  Utrzymywanie interakcji społecznych/ współpraca z rówieśnikami/w grupie

  Kontynuuje zabawę według wskazań rówieśnika ZawszeCzęstoCzasamiRzadkoNigdy
  Dzieli się własnymi pomysłami podczas zabawy, proponuje, wyjaśnia ZawszeCzęstoCzasamiRzadkoNigdy
  Uczestniczy w zorganizowanych aktywnościach – stosuje się do reguł ZawszeCzęstoCzasamiRzadkoNigdy
  We właściwy sposób kończy zabawę ZawszeCzęstoCzasamiRzadkoNigdy
  Adekwatnie reaguje na przegraną/porażkę ZawszeCzęstoCzasamiRzadkoNigdy
  Właściwie reaguje na odmowę lub zakaz ZawszeCzęstoCzasamiRzadkoNigdy
  Przyjmuje pomoc od innych osób ZawszeCzęstoCzasamiRzadkoNigdy
  Kontynuuje i podtrzymuje rozmowę w zabawie ZawszeCzęstoCzasamiRzadkoNigdy
  Potrafi uważnie słuchać innych ZawszeCzęstoCzasamiRzadkoNigdy
  Spontanicznie pomaga innym ZawszeCzęstoCzasamiRzadkoNigdy
  Tworzy trwałe relacje z innymi osobami ZawszeCzęstoCzasamiRzadkoNigdy
  Przywiązuje się do innych osób ZawszeCzęstoCzasamiRzadkoNigdy
  Uwagi:

  Rozpoznawanie, nazywanie i kontrola emocji

  Rozpoznaje i nazywa swoje emocje ZawszeCzęstoCzasamiRzadkoNigdy
  Wskazuje źródło swoich emocji ZawszeCzęstoCzasamiRzadkoNigdy
  Rozpoznaje i nazywa emocje innych osób ZawszeCzęstoCzasamiRzadkoNigdy
  Jest świadomy/a, że emocje są widoczne w wyrazie twarzy i/lub pozycji ciała ZawszeCzęstoCzasamiRzadkoNigdy
  Wyraża emocje w sposób akceptowany społecznie ZawszeCzęstoCzasamiRzadkoNigdy
  Uwagi:

  Umiejętność patrzenia na sytuację z perspektywy innych osób

  Adekwatnie reaguje, gdy ktoś jest smutny ZawszeCzęstoCzasamiRzadkoNigdy
  Adekwatnie reaguje, gdy ktoś płacze ZawszeCzęstoCzasamiRzadkoNigdy
  Adekwatnie reaguje, gdy ktoś śmieje się ZawszeCzęstoCzasamiRzadkoNigdy
  Właściwie reaguje, gdy ktoś potrzebuje pomocy ZawszeCzęstoCzasamiRzadkoNigdy
  Uwagi:

  Samokontrola i radzenie sobie z agresją

  Jest agresywne, gdy nie może uzyskać dostępu do pożądanych przedmiotów i aktywności ZawszeCzęstoCzasamiRzadkoNigdy
  Krzyczy na innych, gdy jest złe ZawszeCzęstoCzasamiRzadkoNigdy
  Robi to, na co w danej chwili ma ochotę, nie zważając na innych ZawszeCzęstoCzasamiRzadkoNigdy
  Celowo niszczy przedmioty ZawszeCzęstoCzasamiRzadkoNigdy
  Łatwo denerwuje się ZawszeCzęstoCzasamiRzadkoNigdy
  Koncentruje uwagę na zadaniu, które nie należy do jego ulubionych ZawszeCzęstoCzasamiRzadkoNigdy
  Uwagi:

  Przestrzeganie zasad i norm społecznych

  Przestrzega zasad ustalonych przez dorosłych ZawszeCzęstoCzasamiRzadkoNigdy
  Czeka na swoją kolej ZawszeCzęstoCzasamiRzadkoNigdy
  Potrafi uszanować zdanie innych, gdy się z nimi nie zgadza ZawszeCzęstoCzasamiRzadkoNigdy
  Zawiera umowy, dotrzymuje złożonych obietnic ZawszeCzęstoCzasamiRzadkoNigdy
  Spokojnie akceptuje zmiany ZawszeCzęstoCzasamiRzadkoNigdy
  Utrzymuje poziom uwagi potrzebny do śledzenia toku zajęć ZawszeCzęstoCzasamiRzadkoNigdy
  Spokojnie siedzi w miejscu nauki (w ławce/na dywanie przez przeciętny czas trwania zajęć) ZawszeCzęstoCzasamiRzadkoNigdy
  Uwagi:

  Poczucie humoru

  Rozumie żart ZawszeCzęstoCzasamiRzadkoNigdy
  Śmieje się adekwatnie do sytuacji ZawszeCzęstoCzasamiRzadkoNigdy
  Zapytany/a potrafi wyjaśnić z czego się śmieje ZawszeCzęstoCzasamiRzadkoNigdy
  Rozumie ironię, metafory, podteksty ZawszeCzęstoCzasamiRzadkoNigdy
  Uwagi: