Trening umiejętności społecznych

Formularz zgłoszeniowy

ZAJĘCIA GRUPOWE DLA DZIECI

  Dane kontaktowe

  Informacje o dziecku 

  Diagnoza kliniczna:

  Informacje dodatkowe

  Poziom rozwoju społeczno-emocjonalnego 

  Prosimy o zaznaczenie aktualnego poziomu poszczególnych umiejętności dziecka. 

  Zawsze

  Dziecko opanowało tą umiejętność i prezentuje ją w różnych środowiskach i z różnymi osobami. 

  Często

  Dziecko opanowało tą umiejętność i prezentuje ją w kilku sytuacjach i z kilkoma osobami. 

  Czasami

  Dziecko prezentuje tą umiejętność okazjonalnie. 

  Rzadko

  Dziecko prawie nigdy nie demonstruje tej umiejętności. 

  Nigdy

  Dziecko nigdy nie demonstruje tej umiejętności. 

  Inicjowanie i podtrzymywanie interakcji społecznych 

  Prosi o pomoc (w tym również pyta o informacje) 

  ZawszeCzęstoCzasamiRzadkoNigdy

  Komunikuje swoje potrzeby 

  ZawszeCzęstoCzasamiRzadkoNigdy

  Odpowiada na komentarze, kontynuuje rozmowę na dany temat 

  ZawszeCzęstoCzasamiRzadkoNigdy

  Dzieli się pomysłami i dokonaniami 

  ZawszeCzęstoCzasamiRzadkoNigdy

  Zadaje pytania aby podtrzymać interakcję (pytania o doświadczenia, myśli, emocje innych osób) 

  ZawszeCzęstoCzasamiRzadkoNigdy

  Zaprasza inne osoby do zabawy 

  ZawszeCzęstoCzasamiRzadkoNigdy

  Wyjaśnia nieporozumienia

  ZawszeCzęstoCzasamiRzadkoNigdy

  Uwagi:

  Utrzymywanie interakcji społecznych/ współpraca z rówieśnikami/w grupie 

  Kontynuuje zabawę według wskazań rówieśnika 

  ZawszeCzęstoCzasamiRzadkoNigdy

  Dzieli się własnymi pomysłami podczas zabawy, proponuje, wyjaśnia 

  ZawszeCzęstoCzasamiRzadkoNigdy

  Uczestniczy w zorganizowanych aktywnościach – stosuje się do reguł 

  ZawszeCzęstoCzasamiRzadkoNigdy

  We właściwy sposób kończy zabawę 

  ZawszeCzęstoCzasamiRzadkoNigdy

  Adekwatnie reaguje na przegraną/porażkę

  ZawszeCzęstoCzasamiRzadkoNigdy

  Właściwie reaguje na odmowę lub zakaz 

  ZawszeCzęstoCzasamiRzadkoNigdy

  Przyjmuje pomoc od innych osób 

  ZawszeCzęstoCzasamiRzadkoNigdy

  Kontynuuje i podtrzymuje rozmowę w zabawie 

  ZawszeCzęstoCzasamiRzadkoNigdy

  Potrafi uważnie słuchać innych 

  ZawszeCzęstoCzasamiRzadkoNigdy

  Spontanicznie pomaga innym 

  ZawszeCzęstoCzasamiRzadkoNigdy

  Tworzy trwałe relacje z innymi osobami 

  ZawszeCzęstoCzasamiRzadkoNigdy

  Przywiązuje się do innych osób 

  ZawszeCzęstoCzasamiRzadkoNigdy

  Uwagi:

  Rozpoznawanie, nazywanie i kontrola emocji 

  Rozpoznaje i nazywa swoje emocje 

  ZawszeCzęstoCzasamiRzadkoNigdy

  Wskazuje źródło swoich emocji 

  ZawszeCzęstoCzasamiRzadkoNigdy

  Rozpoznaje i nazywa emocje innych osób 

  ZawszeCzęstoCzasamiRzadkoNigdy

  Jest świadomy/a, że emocje są widoczne w wyrazie twarzy i/lub pozycji ciała 

  ZawszeCzęstoCzasamiRzadkoNigdy

  Wyraża emocje w sposób akceptowany społecznie 

  ZawszeCzęstoCzasamiRzadkoNigdy

  Uwagi:

  Umiejętność patrzenia na sytuację z perspektywy innych osób 

  Adekwatnie reaguje, gdy ktoś jest smutny 

  ZawszeCzęstoCzasamiRzadkoNigdy

  Adekwatnie reaguje, gdy ktoś płacze 

  ZawszeCzęstoCzasamiRzadkoNigdy

  Adekwatnie reaguje, gdy ktoś śmieje się 

  ZawszeCzęstoCzasamiRzadkoNigdy

  Właściwie reaguje, gdy ktoś potrzebuje pomocy 

  ZawszeCzęstoCzasamiRzadkoNigdy

  Uwagi:

  Samokontrola i radzenie sobie z agresją 

  Jest agresywne, gdy nie może uzyskać dostępu do pożądanych przedmiotów i aktywności 

  ZawszeCzęstoCzasamiRzadkoNigdy

  Krzyczy na innych, gdy jest złe 

  ZawszeCzęstoCzasamiRzadkoNigdy

  Robi to, na co w danej chwili ma ochotę, nie zważając na innych 

  ZawszeCzęstoCzasamiRzadkoNigdy

  Celowo niszczy przedmioty 

  ZawszeCzęstoCzasamiRzadkoNigdy

  Łatwo denerwuje się 

  ZawszeCzęstoCzasamiRzadkoNigdy

  Koncentruje uwagę na zadaniu, które nie należy do jego ulubionych 

  ZawszeCzęstoCzasamiRzadkoNigdy

  Uwagi:

  Przestrzeganie zasad i norm społecznych 

  Przestrzega zasad ustalonych przez dorosłych 

  ZawszeCzęstoCzasamiRzadkoNigdy

  Czeka na swoją kolej 

  ZawszeCzęstoCzasamiRzadkoNigdy

  Potrafi uszanować zdanie innych, gdy się z nimi nie zgadza 

  ZawszeCzęstoCzasamiRzadkoNigdy

  Zawiera umowy, dotrzymuje złożonych obietnic 

  ZawszeCzęstoCzasamiRzadkoNigdy

  Spokojnie akceptuje zmiany 

  ZawszeCzęstoCzasamiRzadkoNigdy

  Utrzymuje poziom uwagi potrzebny do śledzenia toku zajęć 

  ZawszeCzęstoCzasamiRzadkoNigdy

  Spokojnie siedzi w miejscu nauki (w ławce/na dywanie przez przeciętny czas trwania zajęć) 

  ZawszeCzęstoCzasamiRzadkoNigdy

  Uwagi:

  Poczucie humoru

  Rozumie żart

  ZawszeCzęstoCzasamiRzadkoNigdy

  Śmieje się adekwatnie do sytuacji 

  ZawszeCzęstoCzasamiRzadkoNigdy

  Zapytany/a potrafi wyjaśnić z czego się śmieje 

  ZawszeCzęstoCzasamiRzadkoNigdy

  Rozumie ironię, metafory, podteksty 

  ZawszeCzęstoCzasamiRzadkoNigdy

  Uwagi: