Szkolenia

5 marca 2020

Szkolenia na zamówienie

Na zamówienie placówki możliwe jest zorganizowanie szkoleń na temat zgodny z potrzebami nauczycieli. Warunki zorganizowania szkolenia (miejsce, koszty, czas trwania) ustalane są […]
5 marca 2020

Konsultacje terapeutyczne na terenie placówki

Podczas pierwszego spotkania terapeuta rozmawia z nauczycielami, aby jak najlepiej poznać ich oczekiwania; zadaje pytania dotyczące tego, co stanowi dla nich największy problem […]
5 marca 2020

Szkolenia Rad Pedagogicznych

Prowadzimy autorskie szkolenia o tematyce związanej z organizowaniem środowiska (w przedszkolu, szkole) dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Każde szkolenie dopasowane jest do potrzeb […]