O nas

Poznaj naszą kadrę!

Aneta Kotowicz-Urban

Neurologopeda

Ukończyła Podyplomowe Studia Logopedyczne i Podyplomowe Studia Neurologopedii na UMCS-ie w Lublinie, uczestniczyła w wielu szkoleniach i konferencjach z zakresu pracy z dziećmi z zaburzeniami mowy i języka oraz przejawiającymi trudne zachowania. Certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej, licencjonowany terapeuta behawioralny.

Prowadzi zajęcia z przedmiotów specjalistycznych na Podyplomowych Studiach Logopedii i Neurologopedii na Uniwersytecie Rzeszowskim, w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania, a także szkolenia dla Rodziców i Specjalistów. Jest zaangażowanym praktykiem z doświadczeniem w pracy samodzielnej i zespołowej, które zdobyła pracując m.in. w Ośrodku Wczesnej Interwencji, Niepublicznej Poradni Wczesnego Wspomagania Rozwoju oraz Niepublicznym Przedszkolu dla dzieci z autyzmem. Zawodowo interesuje się głównie łączeniem metod rozwojowych i behawioralnych w terapii dzieci z zaburzeniami rozwoju, a także wykorzystaniem AAC w procesie wspierania rozwoju mowy.

Agnieszka Kotowicz

Pedagog specjalny

Ukończyła pedagogikę na Uniwersytecie Rzeszowskim oraz podyplomowo oligofrenopedagogikę i wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej, mediator oraz certyfikowany terapeuta behawioralny. Prowadzi diagnostykę oraz terapię pedagogiczną dzieci w wieku 1-12 lat. Jako terapeuta behawioralny zajmuje się również analizą i redukcją trudnych zachowań u dzieci. Uczestniczyła w wielu szkoleniach z zakresu terapii dzieci z autyzmem, niepełnosprawnością intelektualną, trudnościami rozwojowymi i szkolnymi.

Prowadzi szkolenia dla Rodziców i Specjalistów. Doświadczenie zawodowe uzyskała podczas pracy w Ośrodku Wczesnej Interwencji, Niepublicznej Poradni Wczesnego Wspomagania Rozwoju oraz w Niepublicznym Przedszkolu dla dzieci z autyzmem. Prowadzi zajęcia na Podyplomowych Studiach Neurologopedii na Uniwersytecie Rzeszowskim.

Magdalena Wojtuch

Psycholog

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku psychologia ze specjalnością: psychologia zdrowia i kliniczna. Ukończyła także 3-semestralne studia podyplomowe z zakresu diagnozy i terapii neuropsychologicznej. Nieustannie poszerza swoją wiedzę poprzez udział w licznych kursach i szkoleniach z zakresu terapii dzieci i młodzieży w oparciu o techniki behawioralne i poznawczo-behawioralne (m. in. III-stopniowy kurs terapii behawioralnej, terapia poznawczo-behawioralna w interwencji kryzysowej, diagnoza i terapia mutyzmu selektywnego, praktyczne umiejętności terapeutyczne w pomocy psychologicznej, praca z dzieckiem przewlekle chorym i jego rodziną, diagnoza i terapia zespołu Aspergera, zrozumieć autyzm).

Obecnie jest w trakcie rocznego kursu z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży. Doświadczenie zawodowe obejmuje pracę w: Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Domu Dziecka, Poradni Autyzmu, a obecnie w Ośrodku Wczesnej Interwencji oraz w Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Wczesnego Wspomagania Rozwoju w Rzeszowie.

Anna Nalborczyk

Fizjoterapeuta

Ukończyła fizjoterapię na Uniwersytecie Rzeszowskim. Certyfikowany terapeuta NDT- Bobath i Integracji Sensorycznej. Prowadzi diagnostykę oraz terapię dzieci z różnymi zaburzeniami rozwoju fizycznego i sensorycznego. Uczestniczy w wielu kursach, szkoleniach i konferencjach mających na celu podniesienie jej kwalifikacji zawodowych.
Prowadzi zajęcia specjalistyczne na Podyplomowych Studiach Wczesnego Wspomagania Rozwoju oraz Edukacji Dziecka i Ucznia z Autyzmem i Zespołem Aspergera oraz na Uniwersytecie Rzeszowskim.

Doświadczenie zawodowe zdobyła w Klinicznym Szpitalu nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, Wojewódzkiej Specjalistycznej Poradni Rehabilitacji Dzieci, prywatnych gabinetach rehabilitacji, Ośrodku Wczesnej Interwencji, Niepublicznych Poradniach Psychologiczno- Pedagogicznych oraz prowadząc praktykę prywatną.