Nasza oferta

Diagnoza

5 marca 2020

Diagnoza trudności szkolnych

W ramach działalności Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej MOZAIKA wykonujemy badania uczniów z zastosowaniem metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych. Badanie składa się z trzech […]
5 marca 2020

Diagnoza funkcjonalna

Diagnoza rozpoczyna się spotkaniem z dwoma specjalistami, podczas którego przeprowadzany jest wywiad z rodzicami oraz obserwacja dziecka w spontanicznej i kierowanej aktywności. Podczas spotkania diagności […]
5 marca 2020

Diagnoza w oparciu o ADOS-2

ADOS-2 jest jednym z najczęściej wykorzystywanych, wystandaryzowanych narzędzi diagnostycznych do rozpoznawania zaburzeń ze spektrum autyzmu na świecie. Jest to protokół obserwacji wykorzystywany w diagnozowaniu […]
5 marca 2020

Diagnoza kompleksowa w kierunku spektrum autyzmu

Terapia

Terapia indywidualna

6 września 2022

Terapia metodą Instrumental Enrichment

To trening aktywności poznawczej dziecka, realizowany we współpracy z osobą dorosłą, którego efektem jest samodzielne uczenie się.  Podczas zajęć uczestnicy uczą się […]
5 marca 2020

Diagnoza i terapia psychologiczna

Służy poznaniu dziecka - jego osobowości, temperamentu, możliwości intelektualnych oraz funkcjonowania w relacji z innymi. Diagnoza trwa najczęściej od 1 do 3 spotkań, w zależności […]
5 marca 2020

Diagnoza i terapia logopedyczna

Podczas pierwszego spotkania logopeda prowadzi obserwację zachowań językowych dziecka oraz rozmawia z rodzicami. Jeśli zachodzi taka potrzeba – dokonuje także analizy […]
5 marca 2020

Diagnoza i terapia pedagogiczna

Proces terapii pedagogicznej poprzedzają wizyty konsultacyjne, których celem jest wykrycie sfer rozwoju dziecka wymagających stymulacji. Diagnoza deficytów pozwala na szybkie […]

Terapia grupowa

5 marca 2020

„Pogaduszki” - autorskie zajęcia w małych grupach

To autorskie zajęcia rozwijające kompetencje społeczne, prowadzone w grupach 2-3 osobowych. Zajęcia skierowane są do dzieci z trudnościami w zakresie funkcjonalnej komunikacji (z […]
5 marca 2020

Trening umiejętności społecznych

Zajęcia skierowane są do dzieci w wieku szkolnym z trudnościami w zakresie umiejętności społecznych i emocjonalnych.

Wczesne wspomaganie rozwoju

Dla dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju realizujemy bezpłatne zajęcia logopedyczne, pedagogiczne, psychologiczne oraz zajęcia z fizjoterapeutą (w zależności od potrzeb).

Szkolenia

5 marca 2020

Szkolenia na zamówienie

Na zamówienie placówki możliwe jest zorganizowanie szkoleń na temat zgodny z potrzebami nauczycieli. Warunki zorganizowania szkolenia (miejsce, koszty, czas trwania) ustalane są […]
5 marca 2020

Konsultacje terapeutyczne na terenie placówki

Podczas pierwszego spotkania terapeuta rozmawia z nauczycielami, aby jak najlepiej poznać ich oczekiwania; zadaje pytania dotyczące tego, co stanowi dla nich największy problem […]
5 marca 2020

Szkolenia Rad Pedagogicznych

Prowadzimy autorskie szkolenia o tematyce związanej z organizowaniem środowiska (w przedszkolu, szkole) dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Każde szkolenie dopasowane jest do potrzeb […]