Nasza oferta

Diagnoza

5 marca 2020

Analiza funkcjonalna zachowań trudnych

Podczas spotkania terapeuci omawiają z rodzicem warunki środowiska, które mają wpływ na zachowania dziecka. Zastanawiają się także wspólnie jakie oddziaływania dorosłych, […]
5 marca 2020

Diagnoza trudności szkolnych

We współpracy z Niepubliczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną IDEA wykonujemy badania uczniów z zastosowaniem metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych. Badanie składa się z trzech lub czterech […]
5 marca 2020

Diagnoza funkcjonalna

Diagnoza rozpoczyna się spotkaniem z dwoma specjalistami, podczas którego przeprowadzany jest wywiad z rodzicami oraz obserwacja dziecka w spontanicznej i kierowanej aktywności. Podczas spotkania diagności […]
5 marca 2020

Diagnoza w oparciu o ADOS-2

ADOS-2 jest jednym z najczęściej wykorzystywanych, wystandaryzowanych narzędzi diagnostycznych do rozpoznawania zaburzeń ze spektrum autyzmu na świecie. Jest to protokół obserwacji wykorzystywany w diagnozowaniu […]
5 marca 2020

Diagnoza kompleksowa w kierunku spektrum autyzmu

Oferujemy kompleksową diagnozę zaburzeń ze spektrum autyzmu dzieciom i młodzieży do lat 16. we współpracy z Centrum Psychiatrii, Psychologii Klinicznej i Psychoterapii NZOZ IDEA. Jak […]

Terapia

Terapia indywidualna

5 marca 2020

Diagnoza i terapia psychologiczna

Służy poznaniu dziecka - jego osobowości, temperamentu, możliwości intelektualnych oraz funkcjonowania w relacji z innymi. Diagnoza trwa najczęściej od 1 do 3 spotkań, w zależności […]
5 marca 2020

Diagnoza i terapia logopedyczna

Podczas pierwszego spotkania logopeda prowadzi obserwację zachowań językowych dziecka oraz rozmawia z rodzicami. Jeśli zachodzi taka potrzeba – dokonuje także analizy […]
5 marca 2020

Diagnoza i terapia pedagogiczna

Proces terapii pedagogicznej poprzedzają wizyty konsultacyjne, których celem jest wykrycie sfer rozwoju dziecka wymagających stymulacji. Diagnoza deficytów pozwala na szybkie […]

Terapia grupowa

5 marca 2020

„Pogaduszki” - autorskie zajęcia dwójkowe

To autorskie zajęcia rozwijające kompetencje społeczne dla dzieci 3-4 letnich. Zajęcia prowadzone są w grupach 2-3 osobowych i odbywają się w oparciu o zabawę. Spotkania […]
5 marca 2020

Trening umiejętności społecznych

Wczesne wspomaganie rozwoju

Dla dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju realizujemy bezpłatne zajęcia logopedyczne, pedagogiczne, psychologiczne oraz zajęcia z fizjoterapeutą (w zależności od potrzeb).

Szkolenia

5 marca 2020

Szkolenia na zamównienie

Na zamówienie placówki możliwe jest zorganizowanie szkoleń na temat zgodny z potrzebami nauczycieli. Warunki zorganizowania szkolenia (miejsce, koszty, czas trwania) ustalane są […]
5 marca 2020

Konsultacje terapeutyczne na terenie placówki

Podczas pierwszego spotkania terapeuta rozmawia z nauczycielami, aby jak najlepiej poznać ich oczekiwania; zadaje pytania dotyczące tego, co stanowi dla nich największy problem […]
5 marca 2020

Szkolenia Rad Pedagogicznych

Prowadzimy autorskie szkolenia o tematyce związanej z organizowaniem środowiska (w przedszkolu, szkole) dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Każde szkolenie dopasowane jest do potrzeb […]