Terapia indywidualna

6 września 2022

Terapia metodą Instrumental Enrichment

To trening aktywności poznawczej dziecka, realizowany we współpracy z osobą dorosłą, którego efektem jest samodzielne uczenie się.  Podczas zajęć uczestnicy uczą się […]
5 marca 2020

Diagnoza i terapia psychologiczna

Służy poznaniu dziecka - jego osobowości, temperamentu, możliwości intelektualnych oraz funkcjonowania w relacji z innymi. Diagnoza trwa najczęściej od 1 do 3 spotkań, w zależności […]
5 marca 2020

Diagnoza i terapia logopedyczna

Podczas pierwszego spotkania logopeda prowadzi obserwację zachowań językowych dziecka oraz rozmawia z rodzicami. Jeśli zachodzi taka potrzeba – dokonuje także analizy […]
5 marca 2020

Diagnoza i terapia pedagogiczna

Proces terapii pedagogicznej poprzedzają wizyty konsultacyjne, których celem jest wykrycie sfer rozwoju dziecka wymagających stymulacji. Diagnoza deficytów pozwala na szybkie […]