Trening umiejętności społecznych

Formularz zgłoszeniowy

ZAJĘCIA GRUPOWE DLA DZIECI

Dane kontaktowe

Informacje o dziecku

Informacje dodatkowe

Komunikowanie swoich potrzeb1234

Nawiązywanie interakcji1234

Proszenie o pomoc 1234

Adekwatne odpowiadanie na pytania1234

Adekwatne reagowanie na polecenia kierowane do grupy1234

Czekanie na swoją kolej1234

Zgłaszanie się do odpowiedzi1234

Naśladowanie czynności nauczyciela i rówieśników1234

Spokojne akceptowanie zmian1234

Spokojne siedzenie w miejscu nauki (w ławce/na dywanie przez przeciętny czas trwania zajęć)1234

Utrzymanie poziomu uwagi potrzebnego do śledzenia toku zajęć 1234

Umiejętność samodzielnego zagospodarowania sobie czasu wolnego (przerwy)1234

Samodzielność w zakresie czynności samoobsługowych1234

Wyrażanie emocji w sposób akceptowany społecznie1234

Spokojne reagowanie na porażki1234

Wszystkie pola w formularzu zgłoszeniowym są wymagane.
Korzystając z formularza zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie twoich danych przez tę witrynę.

Chcesz zaczerpnąć naszej porady lub podjąć współprace? Skontaktuj się z nami telefonicznie lub mailowo.

Aneta Kotowicz-Urban
tel. +48 691 978 755
aku@mozaika-centrum.pl
Agnieszka Kotowicz
tel. +48 507 790 165
ak@mozaika-centrum.pl

Chcesz zaczerpnąć naszej porady lub podjąć współprace? Skontaktuj się z nami telefonicznie lub mailowo.

Aneta Kotowicz-Urban
tel. +48 691 978 755
aku@mozaika-centrum.pl
Agnieszka Kotowicz
tel. +48 507 790 165
ak@mozaika-centrum.pl