Wizyty domowe

Dlaczego wizyty domowe?

Nasi terapeuci nie tylko rozmawiają o problemach dziecka, ale przede wszystkim starają się z nimi zmierzyć. Chcemy pracować dokładnie z tym czego dotyczy problem, zatem proponujemy pracę w tym miejscu gdzie problem się pojawia. Wizyty domowe umożliwiają zapoznanie się z oczekiwaniami Rodziców co do priorytetów w rozwoju dziecka i zaproponowanie im jak najbardziej efektywnej drogi osiągnięcia tych celów. Proponujemy proste, konkretne metody modyfikacji zachowań (rozwijania zachowań pożądanych oraz redukowania zachowań trudnych) możliwe do zastosowania natychmiast.

Jak przebiega wizyta domowa?

Podczas pierwszego spotkania terapeuta rozmawia z rodzicami aby jak najlepiej poznać ich oczekiwania. Zadaje pytania dotyczące tego, co stanowi dla Rodziców największy problem w funkcjonowaniu dziecka? co najbardziej chcieliby osiągnąć? od uczenia jakich umiejętności chcieliby rozpocząć? Pierwsze spotkanie to także obserwacja dziecka podczas jego spontanicznych zajęć, zorganizowanych aktywności, a także zachowania w różnych sytuacjach – w domu, w sklepie, na spacerze itd. – w zależności do tego gdzie pojawiają się trudności. Dzięki wstępnej ocenie zachowania dziecka podczas codziennych aktywności, terapeuta udziela pierwszych wskazówek do pracy oraz prezentuje Rodzicom możliwe sposoby reagowania, podpowiada także wprowadzenie zmian w środowisku (dotyczących planu dnia, organizacji miejsca nauki, zagospodarowania czasu wolnego), które umożliwią dziecku lepsze funkcjonowanie. Przebieg kolejnych spotkań uzależniony jest od potrzeb Rodziny. Podczas każdego spotkania naszym celem jest zaproponowanie skutecznego sposobu poradzenia sobie z problemem w oparciu o terapię modyfikacji zachowań.