Trening umiejętności społecznych

Zajęcia skierowane są do dzieci w wieku szkolnym z trudnościami w zakresie umiejętności społecznych i emocjonalnych.

Zapewniamy:

  • Naukę pod okiem doświadczonych specjalistów!
  • Przyjazną atmosferę – uczenie w oparciu o techniki oparte na nagradzaniu pozytywnych zachowań!
  • Zaangażowanie rodziców – zadania domowe pozwalające na przećwiczenie nowych umiejętności w codziennym życiu!
  • Naukę poprzez dobrą zabawę i pozytywne doświadczenia!

Podczas zajęć dzieci uczą się:

  • Właściwych zachowań dostosowanych do różnych sytuacji społecznych
  • Współpracy w grupie
  • Nawiązywania i utrzymywania znajomości
  • Odczytywania emocji i intencji innych ludzi
  • Wyrażania uczuć w sposób społecznie akceptowany
  • Asertywnej obrony przed agresją

Wypełnij formularz zgłoszeniowy i zapisz swoje dziecko na trening umiejętności społecznych!