Konsultacje psychoedukacyjne

To indywidualne rozmowy z terapeutą przeznaczone dla rodziców, których zawiodły dotychczasowe strategie wychowawcze, bądź chcą rozszerzyć swoje kompetencje rodzicielskie. W zależności do rodzaju trudności proponujemy indywidualne konsultacje z psychologiem, pedagogiem, logopedą, certyfikowanym terapeutą SI, licencjonowanym terapeutą behawioralnym.