Interwencje terapeutyczne w przedszkolach i szkołach podstawowych

Dlaczego interwencje terapeutyczne?

Jesteśmy przekonane, iż największą efektywność osiągamy wówczas, gdy pracujemy z konkretnym problemem, dokładnie w tym środowisku, w którym się on pojawia. Nasi terapeuci nie tylko rozmawiają z nauczycielami o problemach dziecka i udzielają im porad dotyczących możliwych sposobów reagowania, ale przede wszystkim starają się skonfrontować z tym czego dotyczy problem. Interwencje terapeutyczne pozwalają nam na przeprowadzenie dokładnej analizy zachowań dziecka i zaproponowanie jak najbardziej efektywnych metod radzenia sobie z nimi. Proponujemy proste, konkretne metody modyfikacji zachowań (rozwijania zachowań pożądanych oraz redukowania zachowań trudnych) możliwe do zastosowania natychmiast.

Jak przebiega interwencja terapeutyczna?

Podczas pierwszego spotkania terapeuta rozmawia z nauczycielami, aby jak najlepiej poznać ich oczekiwania; zadaje pytania dotyczące tego, co stanowi dla nich największy problem w funkcjonowaniu dziecka? co najbardziej chcieliby osiągnąć? Pierwsze spotkanie to także obserwacja dziecka podczas jego spontanicznych zajęć, zorganizowanych aktywności, a także zachowania w różnych sytuacjach – w zależności do tego gdzie pojawiają się trudności. Dzięki wstępnej ocenie zachowania dziecka, terapeuta udziela pierwszych wskazówek do pracy oraz prezentuje nauczycielom możliwe sposoby reagowania, podpowiada także wprowadzenie zmian w środowisku (dotyczących planu dnia, organizacji miejsca nauki, wprowadzenia systemu motywacyjnego), które umożliwią dziecku lepsze funkcjonowanie. Przebieg kolejnych spotkań uzależniony jest od potrzeb placówki. Podczas każdego spotkania naszym celem jest zaproponowanie skutecznego sposobu poradzenia sobie z problemem w oparciu o terapię modyfikacji zachowań. Interwencje terapeutyczne odbywają się wyłącznie za zgodą rodziców i w porozumieniu z nimi.