Filia ATB

We współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Terapii Behawioralnej tworzymy miejsce gdzie Rodzice i Dzieci z zaburzeniami rozwojowymi mogą uzyskać profesjonalną pomoc w zakresie diagnozy, programowania terapii, monitorowania postępów w rozwoju.

Oferujmy pomoc w koordynowaniu procesu terapii – dbamy o wysoką jakość i spójność oddziaływań.

W Filii ATB realizujemy bezpłatne konsultacje terapeutyczne w ramach projektu „ZESPOŁY ZMIANY JAKOŚCI ŻYCIA – program systemowej i wielokierunkowej terapii osób z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi”.

Dzięki środkom z dotacji PFRON zajęcia są nieodpłatne dla osób posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności. Warunkiem skorzystania z bezpłatnych zajęć terapeutycznych jest przedstawienie do wglądu dokumentu potwierdzającego fakt niepełnosprawności.

OSOBY CHĘTNE NA BEZPŁATNE KONSULTACJE ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z NAMI!

Chcesz zaczerpnąć naszej porady lub podjąć współprace? Skontaktuj się z nami telefonicznie lub mailowo.

Aneta Kotowicz-Urban
tel. +48 691 978 755
aku@mozaika-centrum.pl
Agnieszka Kotowicz
tel. +48 507 790 165
ak@mozaika-centrum.pl

We współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Terapii Behawioralnej tworzymy miejsce gdzie Rodzice i Dzieci z zaburzeniami rozwojowymi mogą uzyskać profesjonalną pomoc w zakresie diagnozy, programowania terapii, monitorowania postępów w rozwoju.

Oferujmy pomoc w koordynowaniu procesu terapii – dbamy o wysoką jakość i spójność oddziaływań.

Więcej informacji już wkrótce…

Chcesz zaczerpnąć naszej porady lub podjąć współprace? Skontaktuj się z nami telefonicznie lub mailowo.

Aneta Kotowicz-Urban
tel. +48 691 978 755
aku@mozaika-centrum.pl
Agnieszka Kotowicz
tel. +48 507 790 165
ak@mozaika-centrum.pl