Elementarz umiejętności społecznych

Artykuł na temat projektu Elementarz umiejętności społecznych, którego jesteśmy współautorami. Mamy dobrą wiadomość – zajęcia zrealizowane w ramach projektu, kontynuowane będą w naszym Centrum Terapii i Rozwoju Mozaika!

elementarz-umieje%cc%a8tnosci-spolecznych

 

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rzeszowie prowadzi kilka placówek zajmujących się terapią i edukację dzieci niepełnosprawnych. Już kilka lat temu obserwowaliśmy znaczny wzrost liczby dzieci z autyzmem, które trafiały do naszych ośrodków, zwłaszcza do Ośrodka Wczesnej Interwencji, w którym prowadzimy terapię małych dzieci od 0 do 7. roku życia.

Pięć lat temu powstało więc przedszkole terapeutyczne dla dzieci z autyzmem, natomiast w ubiegłym roku rozpoczęliśmy realizację projektu Elementarz Umiejętności Społecznych. Projekt ten jest współfinansowany z Funduszy EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji. Program jest prowadzony przez Fundację im. Stefana Batorego i Polską Fundację Dzieci i Młodzieży. Zadanie jest skierowane do dzieci w wieku od 6 do 13 lat i zakłada trzy główne działania: warsztaty umiejętności społecznych dla dzieci z autyzmem, w których uczestniczyły wspólnie z dziećmi zdrowymi, Warsztaty kompetencji wychowawczych dla rodziców oraz konferencję naukową na Uniwersytecie Rzeszowskim, który wraz z krakowską Fundacją „Od Początku” jest naszym partnerem w realizacji zadania.

Obserwowaliśmy duże zainteresowanie udziałem dzieci i rodziców w warsztatach. Bardzo szybko zgromadziliśmy w ubiegłym roku beneficjentów zadania a w marcu tego roku odbyły się już ostatnie w ramach projektu warsztaty dla rodziców.

Dzieci które uczestniczyły w projekcie, lepiej rozumieją oraz łatwiej respektują zasady konieczne do zgodnego funkcjonowania w grupie społecznej oraz z większą łatwością kontrolują własne zachowanie i potrafią podporządkować się poleceniom dorosłych. Dzieci miały okazję do nawiązywania nowych znajomości, także ze zdrowymi rówieśnikami, angażowały się w wspólne działania, co wpłynęło korzystnie na powiększenie się grona ich znajomych w środowisku społecznym. Uczyły się także w bardziej adekwatny sposób reagować na pochwałę oraz przyjmować od innych krytykę. Podczas kolejnych zajęć obserwowaliśmy wzrost poczucie pewności siebie u dzieci, dzięki czemu łatwiej rozstawały się z rodzicami przed rozpoczęciem zajęć. Duży nacisk kładliśmy na to, aby w sytuacjach trudnych uczestnicy projektu przyjmowali perspektywę drugiej osoby oraz respektowali jej prawa i potrzeby.

Dzięki naszemu projektowi dzieci zdrowe często po raz pierwszy zetknęły się z dziećmi z autyzmem. Wspólna nauka i zabawa dały możliwość zdobywania pozytywnych doświadczeń w interakcjach z niepełnosprawnymi rówieśnikami, co mamy nadzieję przełoży się na wzrost tolerancji wobec takich osób. A osobom dotkniętym autyzmem pozwoli w przyszłości na pełne uczestnictwo w życiu społecznym.

Rodzice biorący udział w warsztatach kompetencji wychowawczych mieli okazję spotkania innych rodziców zmagających się z problemami wychowania i opieki nad dzieckiem z autyzmem. Dzięki wzajemnej wymianie doświadczeń, wspólnej analizie sytuacji trudnych oraz poznaniu nowych technik modyfikacji zachowań, proponowanych przez trenerów, mogli podnieść swoje kompetencje, co przyczyniło się do zwiększenia poczucia własnej wartości. Rodzice nie tylko otrzymali odpowiedzi na nurtujące ich pytania w teorii, ale także dostali możliwość zastosowania nowych rozwiązań w codziennych sytuacjach. Mogli zweryfikować poznane metody radzenia sobie z zachowaniami dzieci, oraz podzielić się z innymi zarówno własnymi wątpliwościami, jak i sukcesami wychowawczymi.

9 kwietnia na Uniwersytecie Rzeszowskim odbędzie się konferencja naukowa „Funkcjonowanie społeczne dzieci z problemami komunikacyjnymi”, która będzie zamykała projekt, a na którą serdecznie zapraszamy.

Żródło: Super Nowości