Dla specjalistów

Szkolenia dla specjalistów

Na zamówienie placówki możliwe jest zorganizowanie szkoleń na temat zgodny z potrzebami nauczycieli.
Warunki zorganizowania szkolenia (miejsce, koszty, czas trwania) ustalane są z przedstawicielem placówki zamawiającej.

Tematy szkoleń:

  • Asystent ucznia ze spektrum autyzmu w szkole.
  • Motywowanie grupy do współdziałania – jak stworzyć skuteczny system motywacyjny?
  • Spójność oddziaływań podstawą postępów w terapii – jak skutecznie organizować środowisko terapeutyczne?
  • Jak radzić sobie z zachowaniami trudnymi?
  • Efektywne strategie włączania dziecka z autyzmem do grupy.

Chcesz zaczerpnąć naszej porady lub podjąć współprace? Skontaktuj się z nami telefonicznie lub mailowo.

Aneta Kotowicz-Urban
tel. +48 691 978 755
aku@mozaika-centrum.pl
Agnieszka Kotowicz
tel. +48 507 790 165
ak@mozaika-centrum.pl

Chcesz zaczerpnąć naszej porady lub podjąć współprace? Skontaktuj się z nami telefonicznie lub mailowo.

Aneta Kotowicz-Urban
tel. +48 691 978 755
aku@mozaika-centrum.pl
Agnieszka Kotowicz
tel. +48 507 790 165
ak@mozaika-centrum.pl