JESTEŚMY PO TO
ABY CI POMÓC

Zajmujemy się diagnozą i terapią dzieci z zaburzeniami rozwoju, a także wspieramy rodziców w procesie wychowania oraz szkolimy specjalistów.

CENTRUM TERAPII I WSPIERANIA ROZWOJU MOZAIKA

Nasze centrum zostało założone z myślą o dzieciach i ich rodzinach, jak również o wszystkich osobach zajmujących się na co dzień pracą z dziećmi.

Nasz zespół tworzą doświadczeni specjaliści różnych dziedzin – nasza oferta jest dzięki temu różnorodna, a wszelkie  oddziaływania  spójne i oparte na wzajemnej współpracy.

SPRAWDŹ JAK MOŻEMY CI POMÓC!

Zajmujemy się kompleksową diagnozą i terapią dzieci z zaburzeniami rozwoju.

Wspieramy rodziców w procesie wychowania oraz szkolimy specjalistów, dzięki czemu możemy wspólnie – kompleksowo, wszechstronnie i spójnie – stymulować rozwój dzieci i rozwijać ich potencjał.

CENTRUM TERAPII I WSPIERANIA ROZWOJU MOZAIKA

Nasze centrum zostało założone z myślą o dzieciach i ich rodzinach, jak również o wszystkich osobach zajmujących się na co dzień pracą z dziećmi.

Nasz zespół tworzą doświadczeni specjaliści różnych dziedzin – nasza oferta jest dzięki temu różnorodna, a wszelkie  oddziaływania  spójne i oparte na wzajemnej współpracy.

SPRAWDŹ W JAKI SPOSÓB MOŻEMY CI POMÓC!

Zajmujemy się kompleksową diagnozą i terapią dzieci z zaburzeniami rozwoju.

Naszym celem jest wspieranie harmonijnego rozwoju dzieci zdrowych oraz rozwijanie potencjału intelektualnego i kompetencji społecznych dzieci wybitnie zdolnych.

Naszą misją jest ponadto wspieranie rodziców w procesie wychowania oraz szkolenie specjalistów, dzięki czemu możemy wspólnie – kompleksowo, wszechstronnie i spójnie – stymulować rozwój dzieci i rozwijać ich potencjał.

DIAGNOZA W KIERUNKU SPEKTRUM AUTYZMU

Wchodzimy w skład zespołu diagnostycznego w NZOZ IDEA, która oferuje kompleksową diagnozę zaburzeń ze spektrum autyzmu dzieciom i młodzieży do lat 16.

AKTUALNOŚCI

MASZ PYTANIA? SKONTAKTUJ SIĘ!